Przeglądy regałów magazynowych

Nie czekaj na wypadek - zleć przegląd regałów profesjonalistom.

Heavy Duty Construction wykona dla Państwa przeglądy wszystkich rodzajów regałów oraz innych konstrukcji magazynowych.

Przegląd będzie polegał na ocenie wzrokowej stanu i kompletności instalacji wg dostarczonej dokumentacji oraz wykonanie niezbędnych pomiarów dotyczących wielkości odkształceń elementów regałowych pod obciążeniem i odchyleń słupów od pionu. Nasi serwisanci sprawdzą ponadto sposób użytkowania regału oraz składowania ładunku a w przypadku zauważonych nieprawidłowości przekażą odpowiednie zalecenia użytkownikowi.

Specyfika konstrukcji regałów nie dopuszcza jakiekolwiek uszkodzeń, ponieważ ma ono bezpośredni wpływ na nośność konstrukcji a co z tym związane bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zarówno pracujących osób jak i składowanych towarów. HDC wykonuje okresowe przeglądy techniczne regałów

Przegląd zostanie przeprowadzony zgodnie ze wskazaniami normy PN-EN 15635

Specjaliści ds. bezpieczeństwa instalacji regałowych HDC przeprowadzają okresowe kontrole regałów obejmujące m.in.:

  • Identyfikację uszkodzeń i nieprawidłowości.
  • Pomiar odchylenia od pionu wybranych słupów.
  • Sprawdzenie kompletności elementów konstrukcji regałów.
  • Kontrolę poprawności montażu regałów.
  • Weryfikację dokumentacji i oznakowania.
  • Przygotowanie raportu zawierającego zalecenia odnośnie dalszej eksploatacji regałów.

Gwarantujemy:

  • przeszkolony oraz doświadczony personel,
  • konkurencyjne ceny,
  • szybki czas realizacji

Skontaktuj się z nami. Nasi przedstawiciele przygotują dla Państwa ofertę.
Tel. +48 5319 0 5319  
e-mail: biuro@hdc.pl

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalania sposobów rejestracji nieprawidłowości i metod ich usuwania.