Aktualności

18.09.2014

Wykonaliśmy montaż automatycznego magazynu dla IKEA. Całość prac zakładała wykonanie montażu mechanicznego (szyny, układnice, przenośniki..) oraz elektrycznego – pełne podłączenia elektryczne układnic i przenośników. 

Powierzenie prac mechanicznych i elektrycznych jednej firmie pozwoliło na maksymalne  skrócenie czasu montażu dla całego projektu.

powrót do listy